Linux or ReactOS ?

  用左 Linux 嚟做開發有一段時間,慢慢發覺,Linux 原來面對嘅用戶群應該喺程式撰寫員先至啱 =_=b

  剛開始用 Ubuntu 時,諗住佢好似 Windows 咁樣好容易上手嘅,點知到喺使用嘅過程中遇到好多奇奇怪怪嘅問題,Google 之後,先知道又翻到石器時代,大多數問題唔可以通過 GUI 嚟解決,基本上呢D問題都要直接喺命令行底下解決,或者需要從某D源代碼重新編譯安裝,慢慢咁,到最後,習慣左連GUI都唔用,只用命令行。講真啦,都喺鍾意乜嘢都用鼠標喺各個GUI裡面跳來跳去呢種直觀嘅方式嚟解決問題 -_-|||

  直到上年年尾,發現左一個好玩嘅 OS —— ReactOS,佢哋既目標似乎喺要做一個開源板嘅 Windows NT 內核 OS!哇哈哈,全部繼承左 Windows 系列嘅操作方式,而且完全兼容 Windows NT 及以上 OS 嘅軟體同埋驅動程式!!特別喺驅動程式 …

more ...